Capoeira


Biriba Brasil

Professeurs: Jean-Yves Delarue et Juan Pederzini.

Sports pratiqués : capoeira.